Utdragen rättstvist avgjord i HD

En lång rättstvist mellan två körskoleföretagare och staten har nu kommit till sitt slut genom ett avgörande i Högsta Domstolen.

De två företagarna, varav en är ifrån Västmanlands län, skulle inleda ett samarbete år 2001 men de kom inte överens och vände sig då till tingsrätten. De fick sedan vänta i sex år på ett beslut från rätten.

Företagarna stämde då staten för den långa handläggningstiden och i tingsrätten dömdes staten att betala företagarna 50 000 kronor var i skadestånd.

Men både staten och företagarna överklagade beslutet till hovrätten och där sänktes skadeståndsbeloppet.

Företagarna överklagade då igen till Högsta Domstolen som åter höjde ersättningen från staten – nu till 40 000 respektive 45 000 vardera. De två befrias enligt domen också från att betala statens rättegångskostnader.

De både körskoleföretagarna hade krävt 75 000 kronor vardera i skadestånd från staten.