Peter minskade 186 kilo - mest i Sverige

13 min

Peter Holmberg från Västerås är en av de västmanlänningar som gått ner kraftigt i vikt efter en fetmaoperation. Själv fick han göra operationen i Uppsala, men nu satsar landstinget Västmanland på att göra fler fetmaoperationer i egen regi.

När Peter Holmberg ställde sig på en industrivåg på en resgodsexpedition hade han ingen aning om vad han vägde. En vanlig våg stannar på 200 kilo. Det räckte inte.

Vid den här tidpunkten hade Peter bestämt sig för att inte ta livet av sig. Det var som om han hade nått kulmen på många års lidande, med överätning och morbid obesitas, sjuklig övervikt.

Han hade fru och dotter men kunde inte gå på toaletten själv. Dagarna var en dimma av okontrollerat ätande. ¨

- Man känner ingenting. Man är hungrig kontinuerligt. Det är som en fix idé.

Uppfylld av självmordstankar skrev han ner det som var bra och inte bra i hans liv på ett papper. Listan visade att livet ändå var värt att leva, och Peter Holmberg gjorde den förnedrande vägningen på godsvågen. Den visade 267,5 kilo.

I programmet P4 Morgon berättar Peter Holmberg om det som följde. I dag har han fått hela sitt liv tillbaka. Han har gått ner 186 kilo, mer än någon annan i Sverige, kanske mer än någon annan i Europa. Nu vill Peter Holmberg hjälpa andra sjukligt överviktiga genom att upplysa om att överätningen är ett missbruk.

- Vi måste inse att det är ett handikapp och vi måste kunna söka för det här handikappet utan skam. Det finns hjälp att få.

Peter Holmberg vill också prata mer om det positiva med den hjälp som finns att få i form av magsäcksoperationer.

- Det finns en stor mytbild som måste bort. Att man aldrig mer ska kunna äta fast föda, att man tappar håret, det här med skinnet... Det är en enkel operation och den fungerar.

Peter Holmberg operererades själv i Uppsala.

Förra året opererades 226 västmanlänningar för övervikt - varav mer än hälften i andra län, vilket ökat kostnaderna för landstinget.

Men i år räknar Landstinget Västmanland med att kunna göra fler fetmaopretationer på hemmaplan. I dagsläget står runt 200 västmanlänningar i kö för en fetmaoperation.

Leif Bergkvist, chef för kirurgkliniken i Västerås, säger att man nu har förutsättning att genomföra fler ingrepp här i länet.

– Vårt team har blivit trimmat och klarar av att göra fler operationer på kortare tid på samma utrymme. Det gör att vi i år ska kunna operera mer på hemmaplan.