Politikerna i Västerås visste om hamnproblemet

Under flera år har politikerna varit medvetna om problemen i djuphamnen i Västerås. Men kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson tycker inte att man har skyndat långsamt.

Västeråspolitikerna har länge varit medvetna om problemen i djuphamnen i Västerås, men att läget nu är akut är relativt nytt.

I december kommer kommunstyrelsen eventuellt ta beslut om en stor renovering på 75 miljoner kronor i hamnen.

Men kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson (s) tycker inte att man arbetat långsamt.

- Det har inte tagit så lång tid. Det här är stora investeringar, och då måste man ha rejält på fötterna innan man fattar beslut, säger Ulla Persson till P4 Västmanland.

Varför har det inte hänt någonting tidigare?

- Det har det. Man har lappat och lagat på vår hamn i alla år.

Men inte tillräckligt, eftersom det är akut just nu?

- Nej. Det akuta kan man säkert åtgärda utan de här stora investeringarna.

Är det helt klart att det blir en renovering av djuphamnen?

- Nej, det är det inte. Beslutet är inte fattat och det fattas av kommunstyrelsen.

Ni har vetat om det länge och det har hänt olyckor, men ändå är det alltså inte säkert att det blir en renovering?

- Jo, det blir det. Om den verksamhet som pågår ska pågå, så måste man renovera, säger Ulla Persson till P4 Västmanland.