Många YH-utbildade får jobb

Den som går en yrkeshögskoleutbildning i Västmanland kan vara ganska säker på att få jobb. Det visar en rapport som Myndigheten för yrkeshögskolan nyligen publicerat.

Av rapporten framgår det att yrkeshögskoleutbildningar i storstadslänen och i Västmanland uppvisar de bästa resultaten.

Åtta av tio av de som studerat i Västmanland har ett arbete som helt eller delvis stämmer med utbildningen ett år efter avslutade studier.

Drygt nio av tio av de examinerade studenterna från Västmanland säger också att de är mycket, eller ganska nöjda med sin utbildning.