Inget jäv om varg enligt Länsstyrelsen

1:36 min

Det rör sig inte om en jäv. Det konstaterar nu Länsstyrelsens chefsjurist efter att ha granskat sitationen kring en besiktningsmän som eventuellt skulle sitta på dubbla stolar.

En av länsstyrelsens besiktningsmän vad det gäller rovdjursangrepp arbetar också åt Jägarförbundet. Det här är något som uppmärksammats i bland annat Dagens Nyheter och frågan har lyfts om det här kan handla om en jävsitutation. Landshövding Ingemar Skogö säger att man nu kontrollerat ärendet.

– Jag kan förstå att man ställer frågan och har därför låtit vår chefsjurist granska det hela.

Chefsjuristen har nu kommit fram till att det inte rör sig om något jäv. Skogö menar dock att man kanske kan bli tydligare än vad man varit tidigare kring att besiktningsmännen enbart är tjänstemän då de arbetar åt länsstyrelsen.

– Men rent allmänt tycker vi inte att det finns anledning att ändra i det förhållande som råder nu.

För att bedöma olika typer av rovdjursangrepp använder sig Länsstyrelsen av frilansande besiktningsmän med expertis på området. En av dem är Lars Björk som också arbetar åt Jägarförbundet.

I vintras besiktigade Lars Björk ett angrepp i länet, där han drog slutsen att det rörde sig om varg. Det ingick sedan i Länsstyrelsens beslutsunderlag i början av året då man beslutade om skyddsjakt på varg, efter en ansökan från just Jägarförbundet.

Men enligt Ingemar Skogö, har man förtroende för att besiktningsmännen agerar neutralt, oavsett deras övriga eventuella engegemang.

– Vi kan gärna tänka oss att anlita någon som är med i Rovdjursföreningen, om det är en professionellt kunnig person, vi ser inte det som något hinder så länge man är objektiv i sin yrkesutövning.