Det blir ingen strejk inom handeln

I går kväll meddelade Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel att de accepterat budet som presenterades av medlarna under dagen.

Avtalet ger löneökningar på 710 kronor för butiksanställda och 665 kronor för lageranställda.

Men facket tvingades till en eftergift då man gått med på att inte höja minimilönerna lika mycket. De höjs med 568 kronor.

Avtalet gäller från den 1 april i år till den 31 mars nästa år.

Hade strejken brutit ut hade närmare 6 000 handelsanställda gått ut i strejk på fredagen, vilket berört 34 butiker och 31 lager runt om i landet, bland annat i Västerås.