Västerås fick högsta cykelbetyget

Västerås kom på första plats när över 4 700 cyklister i drygt 50 kommuner svarade på frågor om hur cykelvänlig de tycker att deras kommun är.

Frågorna handlade också om hur trygga cyklisterna känner sig och hur ofta de cyklar. Västerås får betyget 7,7 där 10 är max.

Det är Cykelfrämjandet och försäkringsbolaget If som ligger bakom undersökningen där frågorna ställdes till en nationell nätpanel med cyklister.

Västerås är den enda kommun i Västmanland som är med i undersökningen.