Röda Korset i Västerås får kvarts miljon av Västerås Stad

Röda Korset i Västerås får 250 000 kronor av Västerås Stad nästa år.

En del av pengarna ska användas till att hjälpa splittrade flyktingfamiljer att återförenas.

Varje år söker Röda Korset i Västerås ekonomiska medel från kommunen.

I veckan beslutade Individ- och Familjenämnden att bevilja ekonomiskt bidrag för nästa års verksamhet på 250 000 kronor - pengar som bland annat ska användas till efterforskning och familjeåterförening.

Varje år har Röda Korset i Västerås flera hundra ärenden som handlar om att återförena splittrade flyktingfamiljer.

Enligt svensk lag har man rätt att återförenas med sin kärnfamilj; det vill säga med maka eller make, samt barn under 18 år.

Men enligt Margareta Andersson, Röda Kors-konsulent i Västerås, kan Migrationsverkets handläggningtid vara upp till 13 månader.

Alldeles får lång tid, tycker Margareta Andersson:

- Att det ska behöva ta 13 månader, när det är fullständigt självklart att de ska få komma, det tycker jag är alldeles åt skogen!

Svenska Röda Korset arbetar för att familjer som har kommit ifrån varandra på grund av flykt ska kunna återförenas inom kortast möjliga tid.