Tåg i 250 kilometers hastighet genom norra länet?

Tåg som kör i 250 kilometer i timmen kan komma att susa igenom den norra länsdelen, och förhoppningsvis också göra stopp där, enligt en ny utredning.

Samtidigt som debatten om tågstopp och snabbtåg på Dalabanan genom norra Västmanland pågår, läggs nu en utredning fram om möjligheterna att göra förbindelsen mellan Borlänge och Uppsala mer attraktiv.

Enligt en vision skulle banan byggas ut i tre steg under en 20-årsperiod.

Dalabanans betydelse skulle gå att lyfta ordentligt, enligt utredningen. Den skulle kunna få stor betydelse för södra Dalarna, norra Västmanland och södra Uppland bara genom att räta ut en del kurvor och bygga ut mötesplatserna i avvaktan på dubbelspår på delar av sträckan.

Mötesplatserna skulle med fördel kunna förläggas till stationerna, där passagerare samtidigt kan gå på eller av tågen.

Sala pekas ut som en lämplig mötesplats. I Heby bör man också förlägga en, i slutet av planeringsperioden då tågen kommer att hålla 250 kilometer i timmen.

I Heby planeras också för ett industrispår fram till Heby Såg, för att minska antalet timmerbilar till och från anläggningen.

I utredningen - som är beställd av Dalabanans intressenter, dvs kommunerna efter sträckan från Falun ner till Uppsala - konstateras att man om 20 år ska kunna åka från Borlänge till Stockholm på en och en halv timme med direktgående snbbtåg.

Medan man tror att det blir Reginatåg som i huvudsak trafikerar stäckan, blir det någon ny modell av snabbtåg som tar hand om de direkta turerna till och från Stockholm.

Umgänget mellan personförande tåg och godståg är ett problem som kräver eftertanke. Bland annat måste man bygga ut mötesplatserna till dryga 700 meter för att få rum med de längsta godstågen.