Få unga långtidsarbetslösa i länet

Arbetsförmedlingarna i länet har lyckats bra med att nå regeringens mål att halvera långtidsarbetslösheten bland de unga, mellan 18 och 25 år.

- Idag har ett femtital unga varit arbetslösa mer än 100 dagar och det är med tanke på det mål som sattes upp före, mer än en halvering, säger Marie Eklund på Länsarbetsnämnden i Västerås.

När det gäller den öppna arbetslösheten och dom som inte omfattas av någon arbetsmarknadsåtgärd så är det idag 1 352 unga som är arbetslösa.

- Hur de lokala arbetsförmedlingarna arbetar med frågan kan se olika ut beroende på den arbetsmaknad och dom jobb som finns att söka, säger Marie Eklund.

För att minska arbetslösheten i Västerås kommer arbetsförmedlingen att satsa mer på praktik från och med årsskiftet.

- Praktik leder oftast till jobb det har man märkt på arbetsförmedlingen i Västerås, menar arbetsförmedlingens chef Bengt Wallin.