Kritik mot hur Sala marknadsförs

Nu har Sala kommuns dramatiska befolkningsminskning på 150 personer blivit politik. Socialdemokraten Tommy Johansson menar att den borgerliga kommunledningen gör för litet för att marknadsföra kommunen.

Man måste i handling visa att att kommunen är intressant och värd att flytta till eller stanna kvar i, menar Johansson.

Men kommunalrådet Carola Gunnarsson (c) vill inte kännas vid kritiken. Hon anser att Sala kommuns stora problem är avsaknaden av bostäder av alla de slag. Men Salabostäders planerade flerfamiljshus i centrum kan bli att första kliv för att få igång en omflyttning och inflyttning.

Dessutom påminner hon om att Sala kommun kört en stor marknadsföringskampanj i TV 4.

Salas befolkning minskar mest i länet enligt senaste mätningen med Fagersta på andraplats. Västerås ökade mest med nästan 1000 peroner medan till exempel Kungsör hittills i år lockat nästan 50 personer att flytta till kommunen.