Scouter i Köping får hedersstipendium

Så har årets kulturstipendiater i Köping utsetts.

Det blir Anna Bjelovuk, Attila Laszko Urban, Sören Svensson, Björnar Johnsen och Marie-Anne Gustafsson, som får dela på 30 000 kronor.

Anna Bjelovuk får ett arbetsstipendium på 10 000 kronor för att fortsätta studera vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Attila Laszko Urban får även han 10 000 kronor. Han går på Valands konsthögskola i Göteborg och vill göra ett tidsdokument om de ungdomar som växte upp i Köping på 1980- och 1990-talet.

Sören Svensson och Björnar Johnsen får ett hedersstipendium på 5000 kronor för sitt engagemang, i bland annat scoutkåren.

Marie-Anne Gustafsson får också ett hedersstipendium på 5000 kronor. Hon har varit ledare för Unga Örnar sen 1960-talet. Enligt motiveringen har hon alltid haft barnens bästa för ögonen, precis som Unga Örnars slogan ”Barnens rätt - Barn har rätt”.

Stipendierna delas ut av kultur- och fritidsnämnden den 14 december.