Arboga

Oro för framtiden för Medåkers skola

1:31 min

Oron är stor bland föräldrar i Medåker utanför Arboga för att skolan ska läggas ner. Men barn- och utbildningsnämndens ordförande, Ingrid Noord Silversten, säger att frågan överhuvud taget inte diskuterats av politikerna.

Bakgrunden till oron i Medåker är en utredning om skollokaler i Arboga kommun.

I takt med att elevkullarna nu minskar vill kommunen inte stå med tomma lokaler som kostar pengar. Det kan innebära att skolor måste läggas ner.

I utredningen nämns Nybyholmsskolan och just Medåkers skola.

Mikael Gustafsson, förälder i Medåker, är rädd att det blir just deras skola som försvinner på sikt.

– Ja, oron finns ju för att skolan ska läggas ner. Det är inte första gången som det här är på tapeten och det vore ju väldigt tråkigt för hela samhället. Det är liksom kärnan i samhället, det är ju därför folk flyttar hit. Det är en bra miljö för barnen att växa upp i och att det finns en bra skola.

Men Ingrid Noord Silversten som är barn- och utbildningsnämndens ordförande i Arboga säger att frågan ännu inte tagits upp bland politikerna och hon poängterar att inga beslut är fattade.

Den 6 september ska politikerna i nämnden ha ett heldagssammanträde för att diskutera lokalutredningen.

Hon säger också att hon gärna åker till Medåker för att lyssna och ha en dialog med de boende eftersom de känner oro.

En av de oroliga är alltså Mikael Gustafsson. Han säger att det vore ett slag mot Medåker om skolan skulle försvinna.

– Det skulle vara som att släcka lyset här ute. Samhället här ute är väldigt beroende av skolan, säger han.