Ingen ny ägare av Sala Silvergruva

Det blir inget nytt bolag som blir ägare av Sala Silvergruva. Istället får det kommunala bolaget SalaLokaler, som idag har ansvaret för gruvan, även i fortsättningen äga gruvan.

Bolaget byter namn men något helt nytt bolag enbart för Silvergruvan kommer inte att bildas.

Huvudskälet är att om man bildar ett nytt bolag får man ta över det miljöansvar som staten via länsstyrelsen idag har för gruvan.

-Det känns tryggare att låta staten behålla det ansvaret, säger Kenneth Mårtensson som utrett bolagsbildningen åt Sala kommun.

Lagfartskostnaderna för ett nytt bolag som tar över fastigheterna uppe vid Sala Silvergruva beräknas till 170 000 kronor. Pengar man nu sparar i och med att SalaLokaler även i fortsättningen behåller dem.