Strejken på bilprovningen över

Strejken som pågått på Svensk bilprovning runt om i landet, bland annat på Tunbytorp i Västerås, avblåstes i går kväll sedan parterna kommit överens om ett nytt löneavtal.

Avtalet som träffats är ettårigt och innebär en löneökning på 2,6 procent.

Det innehåller en garanterad löneökning för varje medarbetare på 300 kronor i månaden.

Avtalet berör drygt 4 000 av Unionens medlemmar.