Tarmcancerstudie på gång

Varje år drabbas 6 000 kvinnor och män av tarmcancer, och för att upptäcka sjukdomen i tid och öka chansen till överlevnad, så är en stor och landsomfattande studie på gång. Men för att den ska bli möjlig måste samtliga landsting delta.

För att undersökningen ska bli av så måste alla landsting och regioner vara med och dela på kostnaden för undersökningen som beräknas bli 115 miljoner kronor.

Försöket är tänkt att pågå under 15 år och 200 000 svenskar i åldrarna 59-62 år beräknas vara med.

Syftet med undersökningen är att se om tarmcancerscreening minskar dödligheten och vilken metod som är bäst att upptäcka den här cancerformen.

Cancer i grovtarmen är den vanligaste cancerformen i Sverige och mer än hälften avlider av sjukdomen - och det på grund av att cancer för det mesta upptäcks i ett sent skede vilket försämrar prognosen att överleva, och ökar även kostnaden för behandling.

Cheferna för de sex regionala cancercentrum som bildats i Sverige, för att göra cancervården mer rättvis, har även ställt sig bakom studien.

Det återstår nu att se om Landstinget Västmanland säger ja till att vara med, senast 30 juni vill Sveriges kommuner och landsting ha svar från landstinget.

Leif Bergkvist, verksamhetschef vid kirurgen på sjukhuset i Västerås säger att han just nu arbetar med frågan, och att landstingstyrelsen kommer att fatta beslut om de ska delta eller inte.