Ny bullerzon runt flygplatsen på väg

Bullerzonen runt Västerås flygplats är på väg att förändras. En bullerzon är det område runt flygplatser som det inte är lämpligt att bygga bostäder eller andra lokaler där människor ska vistas i, och nu finns det ett förslag till en ny sådan runt flygplatsen.

Den nuvarande bullerzonen är inte längre är aktuell eftersom flygtrafiken har förändrats mycket. Det nya förslaget har en mindre bullerzon än den som Västerås stad har idag i sin översiktsplan. Förslaget har nu skickats ut till de som kan tänkas ha synpunkter.

– Det är till exempel länsstyrelsen och Luftfartsverket, organisationer för boende i närheten, några byalag på Hamre och Talltorp och hyresgästföreningar, säger Jahn Limdal som jobbar på stadsledningskontoret som planeringsstrateg.

Synpunkterna vill man ha in till den 11 februari. Sedan ska kommunstyrelsen ta ställning.