Västerås

Nytt hopp om längre arbetstid

1:37 min

En av punkterna i de röd-gröna partiernas förslag till budget för Västerås Stad nästa år är att skjuta till mer pengar till Västerås Sinfonietta, som ett första steg mot att så småningom ge musikerna i Sinfoniettan heltidstjänster. 

Daniel Frankel och Ingrid Lindström, som båda spelar violin i orkestern, är positiva, men de vågar inte ta ut något i förskott.

– Det låter väldigt bra, äntligen. Om det går igenom så tackar vi och tar emot, säger Ingrid Lindström.

– Det är ju fantastiskt, om det går igenom som sagt. Försiktigt positiv är man ju i alla fall. Men det har ju varit aktuellt förut också men då har det inte blivit något så att vi är väl lite försiktiga med att ropa hej, säger Daniel Frankel.

Västerås Sinfonietta är i dagsläget en halvtidsorkester. Nästa år vill de rödgröna i Västerås, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, skjuta till mer pengar till Sinfoniettan, som ett första steg mot att Sinfoniettan så småningom ska bli en heltidsorkester.

– Vi har ju ett gemensamt röd-grönt kulturlyft som vi faktiskt presenterade i valrörelsen och det har väl varit en lite olycklig start på det, för det har inte varit något lyft, säger Ulla Persson, kommunalråd för Socialdemokraterna.

– Nu äntligen gör vi ett lyft inom kulturen och det är både Sinfoniettan och deras önskearbetstid, att den kan påbörjas. Men det är också en teatersatsning som vi tycker är enormt viktig för att börja leva upp till det kulturlyft vi gick till val på.

I många år har musikerna i Sinfoniettan velat gå upp i arbetstid och även i budgetförslaget för ett år sedan lade de rödgröna det här förslaget, men backade sedan när man diskuterade ihop sig med de borgerliga partierna. Och frågan hur det blir den här gången.

– Vi hoppas väl inte förrän vi ser att det går igenom, för det här har varit fram och tillbaks under en lång tid och vi är väl ganska luttrade vid det här laget, säger Ingrid Lindström.