Barn- och utbildning måste spara fyra miljoner i Kungsör

4,4 miljoner ska barn- och utbildningsnämnden i Kungsör spara nästa år. För att klara det ska all matverksamhet flyttas från förskolorna till kommunens centralkök.

Fyra till fem personer förlorar sina jobb med en förändrad matorganisation.  

På fritidsgården så sparar man genom att ta bort en tjänst som arbetar med verksamheten under skoltid.

Varje rektorsområde hade fått ett sparkrav på 3,5 procent och med den besparingen så blir det fyra resurstjänster färre.

Per Strengbom (s), tillförordnat kommunalråd i Kungsör, säger att besparingen av resursstjänster mildras nästa år då kommunen får extra statliga resurser till förskolan på 900 000 kr. Vilket kommer att räcka till två tjänster.

Kungsörs ekonomi nästa år ser ut att vara i balans och man räknar med ett överskott på 2 miljoner kronor. Kommunen har under de senaste tre åren sparat 30 miljoner kronor i sina olika verksamheter.