Höjning av färdtjänsttaxa borde utredas

Nu kräver oppositionspartierna i Västerås stad, folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet, att kommunen ska utreda hur höjningarna av taxan för färdtjänst och sjukresor verkligen har slagit ut.

Bland annat höjdes färdtjänsttaxan från 16 till 30 kronor per resa. Priset för sjukresor höjdes till 75 kronor.

Oppositionspartierna vill bland annat veta hur höjningen påverkat de funktionshindrades vardag.