Farliga anläggningar kartläggs

Det finns ett trettiotal farliga anläggningar i länet. Det framgår av en översyn som Länsstyrelsen håller på med just nu.

Tidigare har kommunerna beslutat om en verksamhet ska klassas farlig men nu har ansvaret flyttats till länsstyrelsen.
Enligt Hans Spets, försvarsdirektör vid länsstyrelsen, är anledningen att man vill få bättre samordning:
-Problemet har varit att man har haft olika sätt att se på det i olika kommuner. Anläggningarna har bedömts olika i olika kommuner, därför har man lagt det här på länsstyrelsen, säger Hans Spets till P4 Västmanland.

För att en anläggning ska klassas som farlig måste det finnas  fara för att en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön.
Och de som äger en sån anläggning har enligt lag ansvar både att hålla och bekosta beredskap för olyckor men även vidta åtgärder för att förhindra att olyckor inträffar.
Viktigt är också att man analyserar vilka risker det finns för en olycka.

Att en anläggning klassas som farlig kan beror på olika saker.
Västerås flygplats klassas automatisk som farlig verksamhet. Andra farliga verksamheter är kärntekniska anläggningar, som Westinghouse kärnbränselfabrik i Västerås.  Farliga är även sådana anläggnignar där man hanterar farliga varor eller ämnen
 t ex gaser eller kemikalier. Och det är därför t ex AGA Gas i Fagersta har hamnat på listan.  Dessutom klassas nu för första gången även gruvor och dammar som farliga och därför har Sala dammar och Sala silvergruva hamnat på länsstyrelsens lista:
-Att Sala silvergruva har hamnat på vår lista över farliga verksamheter beror på att verksamheten i Sala silvergruva, alltså besöksverksamheten, är en sådan del som skulle kunna ha  en inneboende farlighet i sig. Man har en ganska omfattande verksamhet med många besökare i en underjordsanläggning som irrar sig ganska långt bort, om man säger så, säger Hans Spets, försvarsdirektör vid länsstyrelsen till P4 Västmanland.