Kollektivtrafiken kritiseras

Kristdemokraterna i Västmanland, Dalarna och Örebro är mycket kritiska till regeringens syn på kollektivtrafiken.

Det som retar kristdemokraterna är att statliga Rikstrafiken drar in stora delar av sina anslag till Tåg i Bergslagen, något som gör att det fattas pengar för bolaget att kunna köra tågen som idag.

Kristdemokraterna menar att regeringen först lockat kommuner och landsting att satsa på projektet Tåg i Bergslagen men att regeringen sen genom att dra ner anslagen lämnar kommuner och landsting i sticket.