Lättare att få jobb i Västerås

Arbetsförmedlingen i Västerås har märkt av en ökning av antalet nya platsannonser.

-Ökningen kan tyda på att konjukturen håller på att vända, säger Bengt Wallin, chef på arbetsförmedlingen i Västerås.

-En ljusare arbetsmarknad får effekt på ungdomsarbetslösheten. De unga mellan 18 och 25 år är de första som får känna av om det är en lågkonjuktur och ont om jobb, säger Marie Eklund vid länsarbetsnämnden.
I nästa vecka presenterar länsarbetsnämnden sin arbetsmarknadsprognos för nästa år och det finns tecken som tyder på att läget kommer att se ljusare ut.