Mälardalens Högskola kan slås ihop med Örebro Universitet.

Örebro Universitet och Mälardalens Högskola kanske slås ihop om några år.

Det kan bli resultatet, när nu rektorerna för de båda skolorna har beställt en utredning för att undersöka saken närmare.

- I dag går flera utbildningar med kraftiga förluster, och en sammanslagning skulle göra det lättare att hushålla med resurserna, säger Jan Erik Gidlund, rektor på Örebro Universitet.

Han säger också att om man bestämmer sig för en sammanslagning, så kan det ske om tidigast tre år.