Samarbete om ekonomisystem ska spara pengar i Västra Mälardalen

Köping,  Kungsör och Arboga vill samarbeta om ett gemensamt ekonomisystem och nu har politikerna i Köping tagit beslut om att gå vidare med arbetet.

Syftet är att samarbeta kring frågor som rör ekonomni och administrationen i området.

Det här kan på sikt innebära minskade kostnader när det gäller framtida investeringar i olika datasystem.

Den offentliga upphandlingen startar tidigast i vår.