Västmanland

Fler borgerliga begravningar i Västmanland

Det blir allt vanligare med borgerliga begravningar. Västmanland är tillsammans med Södermanland, Örebro och Östergötland den region i landet där högst andel borgerliga begravningar äger rum. Det visar statistik från medlemsorganisationen Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF.

År 2011 var 12 procent av begravningarna här borgerliga, för fyra år sedan var motsvarande siffra 7,5 procent.

I landet som helhet var 9 procent av begravningarna borgerliga förra året jämfört med 7,5 för fyra år sedan. Regionen Värmland-Dalsland har lägst andel borgerliga begravningar i landet.