Privatekonomi

Allt fler västeråsare ansöker om skuldsanering

3:29 min

Det är kronofogden som beslutar om en person ska beviljas skuldsanering, men det är ofta till kommunernas rådgivare som svårt skuldsatta först vänder sig. I Västerås har det skett en kraftig ökning av hjälpsökande. Men problematiken märks också i mindre kommuner.

– Antalet människor som söker hjälp här hos budgetrådgivningen har ökat med över 100 procent sedan år 2006. Hittills i år har 294 personer vänt sig hit för att få hjälp med sina skulder, säger Åke Larsson, budgetrådgivare i Västerås. 

Inte alla men många får också hjälp att ansöka om skuldsanering hos kronofogden. Även i den statistiken ligger Västerås högt. 

– Antalet ansökningar om skuldsanering som vi skickar iväg till kronofogden är bland de högsta i Sverige, i förhållande till invånarantal. Väntetiderna ökar och det tar lång tid att få iväg ansökningarna eftersom arbetsbelastningen är så stor, säger Åke Larsson och pekar på att personalstyrkan är densamma som för över 20 år sedan: 3,5 personer. 

Tendensen att fler söker hjälp för problem med skulder märks också i mindre kommuner. Eva Anderberg jobbar med budget- och skuldrådgivning i Skinnskatteberg sedan ett år tillbaka. 

– Jag tycker det är ganska många som kommer och söker hjälp, och det är väldigt bra att de gör det. Ju tidigare man kommer desto lättare är det att ta tag i sina problem, säger Eva Anderberg. 

De vanligaste orsakerna till att folk inte klarar ekonomin är sjukdom, förlustförsäljning av fastighet eller bostadsrätt och separation, enligt Eva Anderberg. Hon säger att många tror att skuldsatta har lyxkonsumerat,  men det är fel, menar hon. 

Samma uppfattning har budgetrådgivare Åke Larsson i Västerås. Han lyfter också fram företagskonkurser som vanlig orsak till att ekonomin kraschar. 

Ny lagstiftning från 2010 gör det möjligt att söka skuldsanering även om skulderna är ganska färska. Efter fem år på existensminimum skrivs skulderna av. Främst handlar det om ensamstående, män och kvinnor, i yrkesverksam ålder mellan 40 och 60 år. Men på senare tid har en ny grupp börjat söka hjälp, konstaterar Åke Larsson. 

– Det är pensionärer, alltså folk som har fyllt 65 år. Man kanske har kämpat på och betalat av gamla skulder efter en försäljning av till exempel en bostadsrätt eller fastighet. Men när man blir pensionär så sjunker ju inkomsten väsentligt och då har man svårt att orka med den här utgiften, och då händer det att man söker skuldsanering, säger Åke Larsson, budgetrådgivare i Västerås.

Såhär svarar individ- och familje-nämndens socialdemokratiska ordförande Staffan Jansson på frågan om det blir mer resurser till rådgivarna för att korta väntetiderna

– Vi har ju gett ett ökat it-stöd till den här enheten plus att vi har gjort en omorganisation, och det är det vi vill se effekterna av. Skulle det här inte räcka måste vi naturligtvis öka bemanningen.

Vad tror du att det beror på att det har varit en så stor ökning just i Västerås?

– Vi har ju fått ett tuffare klimat. De allmänna försörjningssystemen med pensioner och arbetslöshetsförsäkring har ju inte hängt med. Bir man sjuk till exempel kommer man snabbt efter om man inte får de inkomster man behöver ha för att klara sina utgifter, menar Staffan Jansson.