Västerås

Stopp för nya patienter på Önsta Gryta

Igår var sista dagen som Apalby familjeläkare hade öppet. Landstinget Västmanland vill inte ge mottagningen förnyat förtroende och därför måste 4 000 patienter nu vända sig till andra enheter. Så många har sökt sig till Önsta Gryta att mottagningen nu inte kan ta emot fler patienter.

Men än hälften av patienterna - 2 400 personer - har gjort ett aktivt val och listat sig på andra enheter. Populärast har familjeläkarna Önsta Gryta varit. 570 av Apalbys tidigare patienter har sökt sig dit vilket ökat belastningen så mycket att Önsta Gryta tvingats begära tillfälligt listningsstopp.

Omkring 1 600 av Apalbys tidigare patienter har inte gjort något aktivt val. Det innebär att de listas hos familjeläkare utifrån postnummer.

Fast det gäller inte de personer som bor på Önsta Gryta, eftersom familjeläkarmottagningen där nu inte kan ta emot fler nya patienter, säger Anders Ahlgren, chef för Vårdval Västmanland.

-- Det är ytterligare över 400 patienter som via sitt postnummer skulle ha hamnat på Önsta, som vi nu kommer att lista på andra vårdcentraler, i närheten förstås.

Privata Familjeläkarna Önsta Gryta tar alltså emot flest av Apalbys tidigare patienter, 570 personer har aktivt sökt dit.

Högt liggger också Servicehälsan dit 500 sökt, till Citypraktiken 300, och 200 till vardera Prima läkarmottagning och Läkargruppen. Alla fem är privata, men också störst, framhåller Anders Ahlgren och menar att det därför är naturligt att flest sökt dit.

Enligt Anders Ahlgren har inga fler familjeläkarmottagningar signalerat att de behöver ta till listningsstopp.

– Tvärtom har vi fått signaler om att man har möjlighet att ta emot patienter.

Anders Ahlgren säger också att alla som inte gjort något aktivt val kommer att få besked nu i augusti om till vilken familjeläkarmottagning de ska vända sig.