Sala

Omdiskuterad motorbana får fortsätta - med vissa restriktioner

1:46 min

Tillståndet för "Sala Racing Park" att bedriva verksamheten på motorbanan i Sätra Brunn har tidigare överklagats av närboende som tyckte att det bullrade för mycket, men nu har Sala kommun satt ned foten och beslutat att den fortsatt får användas även på lång sikt, men med vissa restriktioner.

Ett tidsbegränsat tillstånd att driva verksamheten gick ut sista november, men nu finns ett nytt permanent tillstånd som tillåter att banan används även om överklaganden kommer in.

Men en förutsättning för att motorbanan fortsatt ska kunna hållas öppen är alltså att "Sala Racing Park" håller sig till de regler som satts upp.

– Det blir klara regler för när de får köra och när de inte får köra, dels över året och dels över veckan och vilka veckodagar och helger banan får användas. Dessutom så reglerar tillståndet vilka typer av motorfordon eller motorslag man får köra med och vilka tider de får användas, säger Bo Kihlström som är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet i Sala.

Och enligt beslutet kan verksamheten alltså fortsätta tills dess ett nytt beslut tas av en överprövande myndighet, även om överklaganden kommer in.

– Det är ju för att vi inte ska hamna i en situation där djungelns lag råder, vi ska alltså ha reglerad verksamhet här, sedan får vi avvakta vad eventuella nya överklaganden kommer att ge. När den processen är klar så kommer vi givetvis att få förändra det här tillståndet om en överprövande myndighet ändrar på det tillstånd som finns, säger Bo Kihlström.

Men det är ändå troligt att det kommer fler överklaganden, tror han.

– Tittar man historiskt några år och de schissmer som finns mellan grannar och ägare så är jag ganska övertygad om att det här kommer att överklagas i fortsättningen också, säger Bo Kihlström, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet i Sala.