SMITTA I MATEN

Ehec-smittan i Västerås svår att spåra

Två barn som ätit hamburgare under en bandyturnering i Västerås smittades av tarmbakterien ehec. Efter det återkallade livsmedelsföretaget Sven P 18 ton hamburgare och kebabkött som kunde vara smittade av ehec. Nu har provtagning visat att ehecbakterier i hamburgare från det parti som barnen ätit av har exakt samma bakterieprofil som den hos de sjuka barnen, rapporterar TT.

– Det är helt säkerställt, säger Cecilia Jernberg, mikrobiolog vid Smittskyddsinstitutet, till TT.

Men exakt varifrån det smittade köttet kommer är inte känt. Köttet som blev till hamburgare kom från ett styckningsföretag i Nederländerna.

Det hade i sin tur fått kött från sex olika slakterier i Lettland, Polen, Storbritannien och Ungern.

– Jag tror att det kommer vara mycket svårt att någonsin kunna säga var det smittade köttet kommer från, säger Cecilia Jernberg.

Yvonne Björling, vd för Sven P, säger att även om förfarandet är tillåtet kommer företaget ändå att se till så att det kött som köps in i framtiden inte ska komma från så många slakterier.

– Man ska kanske bara ha kött från två slakterier. Det är ju mycket lättare att spåra då, säger hon till TT.

Smittskyddsinstitutet konstaterar att den bakterieprofil som hittats är väldigt ovanlig. Den har aldrig upptäckts på djur i Sverige.

Men samma profil fanns hos fyra personer som blev sjuka i höstas. Då kunde ingen smittkälla spåras.

TT