Västmanlands landshövding Ingemar Skogö positiv till uranbrytning

1:27 min

Västmnanlands landshövding Ingemar Skogö är försiktigt positiv till uranbrytning. Han är en av få landshövdingar som har en offentlig åsikt i frågan.

– Vi använder ju uran i samhället. Så länge vi har kärnkraft tycker jag att det är svårt att kategoriskt säga nej till uranbrytning, säger Ingemar Skogö.

Hur ser du på miljöriskerna?

– Jag kan inte bedöma det. Men att det finns miljörisker är uppenbart. Det här måste man hantera med stor varsamhet.

I Västmanlands län skulle uranbrytning eventuellt kunna bli aktuellt i Sala, Norberg och Skinnskatteberg. När P4 Västmanland tidigare frågade kommunalråden i de tre kommunerna om uranbrytning var de spontant tveksamma.

– Det har jag stor förståelse för, säger Ingemar Skogö.

Det är Sveriges Radios Eko-redaktion som har skickat ut en enkät till alla landshövdingar med frågor om gruvdrift. Ungefär hälften svarade och av dem är det bara Ingemar Skogö som är positiv till uranbrytning.

Många landshövdingar tycker att en myndighetschef inte bör ha en offentlig åsikt i frågan.

Ingemar Skogö är också positiv till en gruvskatt. Även där väljer en majoritet av landshövdingarna att inte svara och hänvisar till politikerna.

– Till syvende och sist är det en politisk fråga men det är också en fråga för samhällsdiskussion. På länsstyrelsen jobbar vi med det här och planerar för ett återupptagande av gruvdrift i Bergslagen, säger Skogö till P4 Västmanland. 

– Därför tycker jag att det är bra att frågan stöts och blöts.