Vanligt med tvångsförvaltade fastigheter i Västmanland

3:38 min

Västmanland är ett av de län i landet som har allra högst antal tvångsförvaltade fastigheter. I de hyresnämnder som finns i landet avgjordes max åtta fall av tvångsförvaltning förra året. Men i Västerås hyresnämnd avgjordes hela 33 ärenden.

– Siffran är ju tråkig i sig, däremot så vet ju jag att vi alltid historiskt sett har legat högre just här i Västerås hyresnämnd än i andra delar, säger Håkan Forsman, handläggare på hyresgästföreningen i Västmanland.

Hyresnämnden i Västerås avgör ärenden från Västmanland, Dalarna, Uppsala och Sörmland. Av förra årets 33 ärenden handlade hela 10 om Fagersta kommun. Där känner Harold Nilsson, förbundschefen för kommunalteknikförbund väl igen det Håkan Forsman på hyresgästföreningen pratar om.

– Problematiken för oss har ju funnits i 4-5 år och den har inte avtagit, snarare ökat, säger han

Tvångsförvaltning är något som hyresnämnden beslutar om när en fastighetsägare inte sköter sina betalningar av till exempel vatten, el och sophämtning. Om en kommun till exempel inte får betalt för sina vattenleveranser så kan kommunen helt enkelt strypa vattentillförseln till en fastighet. Men för att inte hyresgästerna ska drabbas, så kan hyresnämnden då besluta om att en tvångsförvaltare tar över skötseln av fastigheten. I det ingår att betala till exempel vattenräkningarna.

Ibland drabbas ändå hyresgäster. Ett exempel är Kornettgatan i Norberg där över 50 lägenheter var utan både varmvatten och värme i flera dagar för några år sedan.

– Jag tycker det är fruktansvärt att de får behandla oss så här för de verkar inte ta något ansvar för sina hyresgäster heller. Man känner sig ju helt utlämnad, sa en av hyresgästerna då.

Statistiken för Västmanland visar att det framför allt är i glesbygd som det finns fastighetsägare som inte sköter sig. Harold Nilsson i Fagersta tror att det beror på de relativt låga fastighetspriserna lockar köpare, men låga hyror i kombination med ganska höga avgifter för till exempel vatten och sophämtning gör det svårt att få lönsamhet.

– Då blir det ingen marginal, speciellt om man betalat mer än man kan få täckning av i hyrorna, säger Harold Nilsson.

Håkan Forsman på hyresgästföreningen har jobbat med de här frågorna i snart 25 år. Han kan se att problemen med oseriösa eller okunniga hyresvärdar inte bara finns i glesbygden, men i storstäderna gör bostadsbristen att det sällan så långt som till tvångsförvaltning. Där är hyresgäster beredda att bo kvar i fastigheter, trots bristande underhåll. Även fastighetsägare som inte sköter underhållet har lätt att hitta hyresgäster.

– Det finns alltid någon som vill hyra, oavsett om det kanske är ett eftersatt underhåll, säger Håkan Forsman på Hyresgästföreningen.