Skinnskatteberg

Forskning ska stärka Skogsmästarskolans roll

2:04 min

Mer fokus på forskning, samarbete och distansundervisning är något av det som Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg vill satsa på för att stärka sin roll.

SLU:s styrelse fattade i onsdags beslut om att inte flytta utbildningen till Uppsala och Peter Högberg ny dekan vid Skogsfakulteten på Sveriges lantbruksuniversitet ser beslutet som långsiktigt.

Han säger att stödet för Skogsmästarskolan idag har stärkts:

– De förändringar man har gjort kommer nog att gälla över överskådlig tid.

Så du tror inte att man om tio år så börjar man att ifrågasätta placeringen igen?

– Nej det gör jag inte. I sådana fall har det nog att göra med förändringar i samhället i stort. Att skogsbruket skulle få en förändrad roll, att unga människor blir ointresserade av den här typen av utbildningar. Att vi har en allmän urbanisering.

– Det är ju färre och färre som har vuxit upp i skogs- och jordbruksbygder och det kan ju ändra saker och ting på längre sikt, säger Peter Högberg.

Som dekan är Peter Högberg högst ansvarig för Skogsfakulteten och Skogsmästarskolan å dagen efter SLUs styrelses beslut kom han till Skinnskatteberg för att träffa studenter och personal.

Det som Skogsmästarskolan själva lyfter fram som viktigt inför framtiden är forskning och samarbete med andra universitet och högskolor. En del i det kan vara att satsa mer på distansundervisning, säger Peter Högberg:

– Då kan man eventuellt om vi tycker det är en bra lösning, då kan vi ha föreläsare och föreläsningar som ändå ges till exempel på Jägmästarutbildningen i Umeå och som man då distribuerar hit. Med moderna hjälpmedel så kan det göras ganska interaktivt. Det skulle kunna vara ett komplement, säger Peter Högberg.