VÄSTERÅS

Västerås stad tvingas göra om upphandling av arbetskläder

Västerås stad måste göra om en upphandling gällande arbetskläder. Den första upphandlingen gjordes inte på ett korrekt sätt vad gäller Lagen om offentlig upphandling, slår Förvaltningsrätten fast i en dom.

Det var ett konkurrerande klädmärke till det som vann den första upphandlingen som överklagade till Förvaltningsrätten.

Där blev det alltså framgång.

Den förra upphandlingen av arbetskläder är nu ogiltig, och Västerås stad får göra om och göra rätt.