Hälso- och sjukvård

Fler fall av infektioner orsakade av "mördarbakterier" i landet

Andelen svåra infektioner med grupp A-streptokocker, köttätande mördarbakterier, ökar kraftigt i Sverige. Förra året dog 54 svenskar av smittan. Inte sedan mätningarna började har så många blivit svårt sjuka, konstaterar Smittskyddsinstitutet.

Och ökningen fortsätter.

Under januari i år rapporterades 96 fall av svår sjukdom i landet.

Symtomen är ofta diffusa, hög feber och dåligt allmäntillstånd kan vara de enda tecknen på sjukdom. Äldre drabbas oftare än yngre.

Senare i förloppet drabbas den sjuke ofta av blodförgiftning. Bakterien kan även tränga in genom huden via småsår och sedan ned i musklerna där de kan döda vävnad och äta sig in i kroppen. Där av namnet "köttätande".

(TT)