Landstinget

Ny ambulansstation i Köping ska ge snabbare vård

Landstinget Västmanland planerar att bygga en ny ambulansstation väster om Köping. Med en ambulansstation väster om staden minskar insatstiden och tillgängligheten till E18, Arboga, Kungsör och Kolsva förbättras.

Landstinget och ambulanssjukvården har som mål att 90 procent av länets befolkning ska nås inom 15 minuter vid prio-1 larm och med en ny ambulansstation tar landstinget ytterligare steg mot det målet.

Den ambulansstation som finns i Köping idag ligger öster om staden och är dessutom för liten för den personalsstyrka på 30 personer som är anställd idag.

Nu på onsdag fattar landstingsstyrelsen beslut om ambulansstationen.