Landstinget

Landstinget allt närmare nationell cancerstudie

Landstinget Västmanland kan komma att delta i en svensk studie för tidig upptäckt av cancer i grov och ändtarm. Kolorektalcancer, cancer i grov och ändtarm drabbar både kvinnor och män och varje år drabbas 6 000 personer och mer än 40 procent avlider.

Deltagare i studien ska komma från hela landet och de som kommer att delta är personer mellan 59 och 62 år.

Den totala kostnden för studien beräknas till 32 miljoner kronor och hur mycket det kommer att kosta landstinget Västmanland att delta och varifrån pengarna ska komma ska landstingsdirektören få utreda.

På onsdag tar landstingsstyrelsen beslut om att vara med i den nationella screeningstudien.