Västerås

M vill gräva ny kanal för att stärka Mälarstaden Västerås

3:06 min

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jörgen Andersson (M) att en ny kanal grävs från Mälaren upp mot Lövudden och Johannisberg. Kanalen skulle ge möjlighet till ett attraktivt boende i en sjönära miljö. Kommunstyrelsen är försiktigt positiv och vill att saken utreds närmare.

Mälarstaden Västerås måste enligt Jörgen Andersson växa ytterligare och då är området kring Lövudden idealiskt. En kanal med sjönära bostäder, butiker och företag skulle få den västra delen av staden att leva upp, menar Jörgen Andersson.

– En attraktiv stad och ett attraktivt boende gör att staden fortsätter att expandera. En stad som expanderar är en välmående stad. Där är det kul att leva.

Idag finns en mindre bäck som sträcker sig från Mälaren och upp till Johannisbergsvägen. Enligt Jörgen Andersson är den gamla sjöbottnen i området väl lämpad för bebyggelse.

– Just nu ser jag bara en väldigt liten bäck här, men jag ser att man på ett bra och enkelt sätt kan dra in en kanal här. Att få utveckla det här området vore helt underbart. Västeråsarna vill bo vid Mälaren, det är ju bevisat med både Lillåudden, Östra Hamnen och Öster Mälarstrand.

Kommunstyrelsen ser försiktigt positivt på motionen och har bestämt sig för att utreda förslaget ytterligare. Ulla Persson (S), kommunstyrelsens ordförande, tycker att förslaget är intressant, men att mycket återstår innan det här förslaget kan bli verklighet. Det finns enligt Ulla Persson flera faktorer som påverkar.

– Man måste tänka på översvämningsrisken. Att bygga nu, för att sen dränka i vatten är inget alternativ men vatten i våra stadsdelar är viktigt. Vi är en mälarstad och då måste vattnet synas som en naturlig del i stadsbilden, säger kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson (S).