Landstinget

Orättvist att Landstinget Västmanland hamnar i botten av miljörankning anser landstingsråd

1:27 min

Landstinget Västmanland hamnade näst sist när Sveriges landstings miljöarbete rankades. Men landstingsrådet Barbara Conte (MP) tycker att undersökningen är orättvis.

För första gången har tidningen Miljöaktuellt rankat landets landsting utifrån det miljöarbete som bedrivs. Tidningen har skickat ut en enkät med frågor om bland annat om klimatmål, energieffektiviseringsmål och miljökrav.

Landstinget Västmanland hamnar i botten men landstingsrådet Barbara Conte, ansvarig för miljöfrågor, tycker att undersökningen är orättvis.

Enligt henne går flera frågor att tolka på olika sätt och hon är kritisk till att undersökningen bara tar hänsyn till vad som har gjorts och inte till vad som planeras att göras.

Landstinget Västmanland placerar sig också bättre, ungefär i mitten, om man istället tittar på nyckeltalen för miljöfrågor i landstings- och kommundatabasen Koleda.

Barbara Conte framhåller ändå att mycket återstår att göra.

En del är redan på gång, enligt henne.

– Vi har en lång lista på saker som vi ska göra. Bland annat har vi fullmäktigebeslut på att vi ska miljöcertifiera både primärvården och våra sjukhus. Det är vi stolta över, säger hon.