Hälso- och sjukvård

Viktigt vara vaksam vid infektion säger Smittskyddsläkare

1:51 min

Allt fler svåra infektioner med grupp-A streptockocker, eller så kallade köttätande bakterier, upptäcks i landet, konstaterar Smittskyddsinstitutet. I en del fall kan bakterien vara livshotande, säger Jan Smedjegård smittskyddsläkare i Landstinget Västmanland.

Under januari i år rapporterades 96 fall av svår sjukdom i landet och äldre drabbas oftare än yngre.

För att få rätt behandling och antibiotika i tid gäller det att vara uppmärksam och söka sjukvård om allmäntillståndet försämras kraftigt.