Måndagsgästen

Västerås nya skolchef: Fristående skolor viktiga

0:40 min

Jan Lindblom är ny direktör för den nybildade barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås. Han vill träffa alla fristående skolverksamheter i Västerås för att se hur de kan bidra till Västerås utveckling och han säger att de fristående skolorna är viktiga för stadens invånare. 

– Det handlar om barnen och eleverna i Västerås stad. Jag tror att som förälder eller elev tittar man inte på vem huvudmannen är utan vad är det man får utfört istället. Att man väljer där man tror att man kan få bäst utväxling. 

I samband med att vårterminen startade så gjordes skolsystemet om. Tidigare så användes den så kallade beställarutförarmodellen fullt ut. Nu har utförardelen Pro Aros skrotats och istället ligger alla skolor under nybildade barn- och utbildningsförvaltningen där Jan Lindblom alltså är högsta tjänsteman. 

En av anledningarna till ombildningen är att politikerna ska kunna styra skolan på ett annat sätt och Jan Lindblom ser att han har en viktig del där. Han säger att en stor del av hans jobb handlar om att kommunicera mellan alla olika delar i den stora organisationen.