LANDSTINGET

Landstinget Västmanland satsar miljoner på löneökningar

Landstinget Västmanland vill satsa drygt 10 miljoner kronor för att höja lönen till vissa anställda. De grupper som man bland annat vill höja lönen för är medarbetare med lång erfarenhet och hög kompetens och specialistkompetens.

Också anställda med spetskompetens inom olika yrkesgrupper berörs av lönesatsningen.

I morgon, onsdag, är det tänkt att landstingsstyrelsen ska fatta beslut om att ta 10,2 miljoner kronor från medel som reserverats för riktade lönesatsningar.