Skinnskatteberg

Miljön kring Skogsmästarskolan ska rustas upp

1:37 min

Nu ska området kring Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg rustas upp. Kommunen och Skogsmästarskolan har flera projekt som man vill samarbeta kring. Miljö, kultur och skogsvård är en del av det man vill sätta fokus på, säger kommunalråd Lars Andersson (S).

Det finns en rad intressanta områden att fortsätta samarbetet kring säger Lars Andersson.

– Vi har en forskargrupp här som jobbar med hållbarhet i skogsbruket och miljöfrågor. Det här samarbetet vi haft för att rädda Skogsmästarskolan, det har gjort att vi har hittat andra områden att samarbeta kring.

Hur kommer ni att jobba vidare?

– Självklart kommer vi att fortsätta att samarbeta med Skogsmästarskolan i olika viktiga frågor. Bland annat finns ett projekt hållbara Bergslagen, som jag hoppas kommunen kan vara med i och göra nytta, säger kommunalrådet Lars Andersson.

Nu när hotet om en flytt av utbildningen inte länge finns efter ett beslut från Sveriges lantbruksuniversitets styrelse så kan Skogsmästarskolan och kommunen istället koncentrera sig på det samarbete som man inlett. 

Förutom att samarbete kring miljöfrågor och hur man bäst avverkar stadsnära skog, så pågår ett samarbete om att göra Hedströmsdalens nedre del mer tillgänglig, säger Lena Berglund kommunchef:

– Det är Hedströmsdalens avrinning ner mot nedre Vättern. Stigar och broar ska rustas upp och eventuellt gångbryggor efter strömmen så att människor ska kunna gå runt det området och kanske bort till det gamla industriområdet.

– Det är tänkt att det ska bli ett komplement till den promenadstig som vi redan har runt sjön, alltså en fortsättning på den, säger Lena Berglund.