Flera omsorgsboenden i landet klarar inte brandskyddskrav

Mer än vart tionde vård- och omsorgsboende klarar inte kraven på ett säkert brandskydd. Det visar en undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Undersökningen gjordes i 18 svenska kommuner, och Hallstahammar var en av kommunerna som undersöktes.

De generella brister i brandskyddet som MSB upptäckte bland de undersökta kommunerna var bland annat att utrymningsvägar på flera ställen bestod av fönster och trappor. Dörrstängare saknades och endast enklare brandvarnings-system var installerade.

Det var på regeringens uppdrag MSB granskade brandskyddet på boenden för äldre och personer med funktionshinder.

I undersökningen har 47 vård- och omsorgsboenden och 28 boenden enligt LSS kartlagts i landet. Samtliga boenden och kommuner har valts ut slumpmässigt.