Lagman: Säkerhetskontroller i Västmanlands tingsrätt bedöms från fall till fall

1:42 min

Sedan förra året har svenska domstolar rätt att ha obligatoriska säkerhetskontroller i samband med rättegångar utan att det finns en konkret hotbild. Men att ha kontinuerliga obligatoriska säkerhetskontroller är inte något som är aktuellt för Västmanlands tingsrätt i Västerås.

– Vi gör individuella bedömningar när risk för en fara uppkommer och sedan är det också en fråga om att resurserna för den här typen av mer kontinuerliga säkerhetskontroller är begränsade, säger lagman Per Kjellson vid Västmanlands tingsrätt i Västerås.

Han tycker att säkerhetsnivån i Västmanlands tingsrätt är ganska hög, men det går inte att utesluta att det finns personer som kommer dit och har knivar eller andra tillhyggen på sig.

– Vi har faktiskt inte haft särskilt mycket allvarliga incidenter sedan vi flyttade in här 2008.

I speciella mål, till exempel i rättegången om explosionen på Blue Moon Bar i Västerås, så höjdes säkerheten i tingsrätten.

– Då gör man en riskbedömning och får en hotbildsanalys av polis och då beslutar vi om säkerhetskontroll när det finns skäl för att misstänka risker för hot och våld.

Sedan den nya lagen trädde i kraft i somras så har sex domstolar i Sverige infört obligatoriska säkerhetskontroller, till exempel i Malmö och Södertälje. Det handlar om domstolar som anses ha behov för det och där ingår inte Västmanlands tingsrätt.

Men några gånger om året blir det säkerhetskontroller även här utifrån den information som tingsrätten får in, säger lagman Per Kjellsson:

– Det avgörande primärt är nog att polis och åklagare anmäler till rätten att det finns en hotbild som vi kan ta ställning till. Annars vet ju inte vi så mycket om individer som kan vara farliga.