Västerås stad vill se mer ekologiskt och vegetariskt på tallrikarna

Västerås stad vill öka andelen ekologisk och vegetarisk mat på de kommunala menyerna, och det genom matprojektet "Framtidens mat". Genom projektet vill man främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn, ungdomar och äldre, med hänsyn till miljön och klimatet.

"Framtidens mat" startade 2011, och i år får både kommunala och privata utförare chans att vara med i projektet.

Totalt ska tio nya enheter ingå i projektet under året: förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och servicehus/äldreboenden i Västerås.