Sala/Heby

Salas räddningstjänst under lupp

1:24 min

På måndag tar kommunstyrelsen i Sala ställning i frågan om hur kommunens räddningstjänst ska jobba i framtiden. I många år har Sala haft ett räddningstjänstavtal med Heby kommun, men det avtalet är uppsagt och Sala har varit i kontakt med en rad andra räddningstjänster för eventuellt samarbete.

En delegation med bland andra Salas tillförordnade kommunchef Kerstin Olla Stahre har gjort studiebesök vid Uppsala Brandförsvar, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund samt Södra Dalarnas Räddningsförbund.

– För att se om det kunde vara ett alternativ för Sala kommun att ansluta sig till någon av de här aktörerna, säger Kerstin Olla Stahre.

Men resultatet blev att rekommendera kommunstyrelsen att inte göra någon förändring alls.

– Den bästa lösningen är att fortsätta att driva verksamheten precis så som vi har gjort tidigare och träffa ett nytt avtal tillsammans med Heby kommun, säger Kerstin Olla Stahre.

Sala och Heby har haft ett räddningstjänstavtal sedan 80-talet, men när Salas politiker beslutade om en ny strategisk plan i höstas så inleddes en översyn inte bara av räddningstjänsten utan även av bland annat inköp och löneservice.

När det gäller räddningstjänstavtalet med Heby så har det inte alls fungerat dåligt – tvärtom. Men det har ändå vunnit på att ses över, säger Kerstin Olla Stahre.

– Det här har gett nya insikter, både om den egna verksamheten och om en fördjupad samverkan med de andra akterna.

– Det är ju alltid bra att ifrågasätta sin egen verksamhet, för man blir hemmablind, säger Kerstin Olla Stahre till P4 Västmanland.