NORBERG

Stöld av el i Norberg prövas av Högsta domstolen

Riksåklagaren vill att en man från Norberg straffas för att ha stulit el under 12 års tid. Mannen ska från och med 1997 fram till 2009 olovligen ha tagit ström från elnätet genom omkoppling.

Mannen dömdes i tingsrätt och hovrätt till villkorlig dom och 50 dagsböter.

Domen överklagades och i höstas beslutade Högsta domstolen, HD, att ta upp målet.

I sitt yttrande till HD anser Riksåklagaren att mannen KAN straffas för tolv år elstöld, trots att brottet olovlig kraftavledning preskriberas efter två år.

Riksåklagaren framhåller att brottet kommit till stånd genom mannens aktiva omkoppling av strömmen och att hela brottsligheten bör behandlas som en enhet, tills den avbröts 2009.