Västerås

Östra hamntornet i Västerås inte brandsäkert enligt räddningstjänsten

1:30 min

Det nybyggda 18 våningar höga Östra hamntornet i Västerås uppfyller inte kraven på brandsäkerhet. Räddningstjänsten slår larm om att vattentrycket inte blir tillräckligt högst upp i huset.

Räddningstjänsten har provtryckt de ledningar som finns inbyggda i huset för att man vid en brand snabbt ska kunna få upp vatten i huset.

Brandingenjör Stellan Jakobsson som är avdelningschef för förebyggande enheten vid Mälardalens Brand- och Räddningsförbund säger att byggnaden inte håller måttet.

– Vi kom fram till att, med den utrustning som vi har på brandkåren, så kan inte vi trycka upp vatten med tillräckligt högt tryck för att säkerställa att det finns tillräckligt med vatten för vår personal när de ska gå in och släcka en brand där, säger Stellan Jakobsson.

Vad är lagom?

– Lagom är åtta bar, minst. Att vi har det trycket längst upp i huset. Våra munstycken kräver att det är ett visst tryck för att de ska ge rätt effekt. I dagens samhälle så är det inte bara en vanlig blomspruta vi sprutar med, utan det är ett högteknologiskt strålrör, som det kallas, som slår sönder vattendropparna så att de blir så fina som möjligt, för att vi ska få så bra släckeffekt som möjligt.

Enligt räddningstjänsten krävs en pump för att få rätt tryck.

Men bostadsrättsföreningen i Östra hamntornet anser att byggnaden uppfyller kraven på brandsäkerhet och har överklagat räddningstjänstens beslut. Föreningen menar att brandskyddet är enligt svensk standard och enligt de lagar och regler som gällde år 2009 när huset byggdes.

Men det håller inte räddningstjänsten med om.

– Den standard som de hänvisar till handlar om hur själva stigarledningen, alltså röret som är inbyggt i huset, ska byggas och vilka tryck det ska tåla. Den tar inte hänsyn till vad om det finns möjlighet att trycka upp vattnet eller inte, vilket då byggreglerna gör.

– Byggreglerna säger att man ska ta hänsyn till vad räddningstjänsten har för förutsättningar, och det har man i det här fallet inte gjort, säger brandingenjör Stellan Jakobsson.

P4 Västmanland har försökt nå representanter för bostadsrättsföreningen och NCC som byggt byggnaden, men inte lyckats.

Boende i huset som P4 Västmanland pratat med, vill att fastighetsägaren, det vill säga bostadsrättsföreningen, reder ut vad som gäller kring brandsäkerheten.

– När man betalar så pass mycket pengar som vi gör för den här nyproduktionen, kan man tycka att det borde vara uträknat innan av NCC som har byggt huset, att se till att alla brandkrav uppfylls innan  det är inflyttning, säger Therese Stenemalm, som bor på åttonde våningen.

– Många har ju investerat allt de har i den här lägenheten.  Jag tycker det är olyckligt. Jag tror att de flesta i huset har utgått från att det är säkert och att brandkraven uppfylls.

Vad vill du ska hända nu?

-– Jag vill att man ska komma fram till en gemensam lösning. Är det ok som det är? Om inte - hur går man tillväga för att lösa det här på bästa sätt för alla? Så att vi kan känna oss säkra i huset, säger Therese Stenemalm.

nyheterna.vstm@sverigesradio.se