LANDSTINGET

Nygamla turer kring akuten - remisstvånget utreds

Kravet på remiss till akuten kan komma att försvinna. Landstingsdirektör Monica Berglund i alla fall fått i uppdrag att se över hur vården ska klara av att ta hand om alla som söker akutvård. Ambitionen är att avskaffa kravet på akutvårdsremiss och flytta jourmottagningen i Västerås till sjukhusområdet.

Några av direktiven i utredningen är att den som har störst behov av vård ska ha företräde, och att invånare ska ha tillgång till hela sjukvårdens jour- och akutvårdsutbud utan remiss.

Landstingsstyrelsen beslutade om en utredning av akutsjukvården vid sitt sammanträde igår.

Utredningen ska vara klar under april i år för att ingå i arbetet med landstingsplanen för 2014-2016.